Cycle 0 Votes:
# Title Prp Mac Kon Fra Sed Kev Id Puz Mal RESULT 0.1 Mac Is The Monarch Id A A A A A F A A FAILS 0.2 Karma Karma Karma Karma Kev F F F F F A A F PASSES 0.3 Fence Sitting Kev F F F F F F A F PASSES 0.4 Pedant's Uprising Kev F F F F F F F F PASSES 0.5 I'm Not The Guru Kev A A A A A F A A FAILS 0.6 Paper, Wood and Stone Kev F F F F F A F F PASSES 0.7 Tilting the Balance (revised) Mal F F F F F A F F PASSES 0.8 UN-McNomic Mal A A A F F A A F FAILS 0.9 Enquiring Minds Mal A A F A F F A F Ties FAIL 0.10 Access This Mac F F F F F F F F PASSES 0.11 An Officer And/Or A Gentleman Mac F F F F F F F F PASSES 0.12 Big Brother Mac F F F F F F F A PASSES 0.13 Backup Kon F F F F F F A A PASSES 0.14 Do You Hear What I Here Blu A A F A A F A A FAILS